صفحه اصلی » پرسش متداول » سخت افزاری » نرم افزار پس از اجرا بلافاصله بسته می شود
نرم افزار پس از اجرا بلافاصله بسته می شود
نرم افزار پس از اجرا بلافاصله بسته می شود زمان انتشار: سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۳:۰۶

 هنگامی این پیغام ظاهر می شود که پس از استفاده از سیستم تاریخ به عقب برگردانده شده باشد.

 

 -----

جهت برطرف کردن این مشکل، تاریخ سیستم خود را به تاریخی که دفعه قبل از نرم افزار استفاده نموده اید بازگردانید.

فراموش نکنید که هیچ گاه تاریخ سیستم خود را به عقب باز نگردانید.