صفحه اصلی » پرسش متداول » نرم افزاری » پیغام «تاریخ فعال سازی نرم افزار از تاریخ سیستم جلوتر است»
پیغام «تاریخ فعال سازی نرم افزار از تاریخ سیستم جلوتر است»
پیغام «تاریخ فعال سازی نرم افزار از تاریخ سیستم جلوتر است» زمان انتشار: سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۱:۵۶

هنگامی این پیغام ظاهر می شود که پس از انجام عملیات فعال سازی، تاریخ سیستم را به عقب برگردانده باشید.

 

 -----

جهت برطرف شدن این مشکل تاریخ سیستم را به تاریخ جاری بازگردانید.

چنانچه بخواهید تاریخ را تصحیح نمایید، تنها راه، پاک کردن کل فاکتورهای صادر شده توسط Patch ارائه شده شرکت می باشد.